Rad sa nama

Zajedno gradimo
ljepši svijet od 2003

Kontaktirajte nas

Poslovna filozofija

Osnovno načelo preduzeca je profesionalnost što podrazumijeva odgovorno preuzimanje svih poslova i ispunjavanje svih zahtjeva investitora u skladu sa nacekuna i normama u gradevinarstvu. To predpostavlja izvršavanje svih poslova u predviđenom roku i uz poštovanje najviših standarda u oblasi kvaliteta. Jedno od najvažnijih načeka je i stalno praćenje i obavještavanje o savremenim načinima izvođenja radova i o novim materijalima koji se pojavljuju na tržištu, kroz praćenje stručne literature i posjetu domćih i inostranih sajmova građevinstva, arhitekture i srodnih izložbi.

Takođe u firmi je organizovano i praćenje i obavještavanje o najnovijim propisima i zakonima iz domena građevinstva i arhitekture. Svijesni smo činjenice da je prisutna tržišna otvorenost za veliki broj konkurentskihkompanija i da opstaju i pobjeđuju samo najuspješniji. Kreativnost, stručnost i motivisanost zaposlenih, sposobnost menadženta kompanije, kao i zdrava finansijska osnova čine da ATRIJ.d.o.o. uspješno i efikasno realizuje ugovorene poslove na zadovoljstvo naših klijenata. Cijena, kvalitet, rokovi izgradnje i njihova međusobna usaglašenost predstavljaju za nas osnovu uspješnosti u realzaciji svih naših investicionih projekata.

Projekti

Novosti

Naši klijenti