Malo o istoriji CAD softwera

Prvi predak CAD softverima kakve ih danas poznajemo bio je program “Sketchpad” američkog programera Ivana Sutherlanda iz 1963.-e

Sketchpad je bio prvi računalni program koji je u potpunosti iskorištavao GUI (Graphical user interface) računala naspram tekstualno orijentiranih sučelja. Koristeći svjetlosnu olovku korisnik je mogao crtati po ekranu, a program je čak sadržavao naredbe za definiranje duljine linija i kuta između dve zadane linije.

Pogledajte fascinantni video o projektu koji je osvojio Turingovu nagradu 1988.