Četvrti dan edukacije

Četvrti dan edukacije. Kompletan ciklus predavanja iz oblasti implemetacije BIM-a je završen. Predstoji okrugli sto sa pitanjima i rješavanjem konkretnih problema.