Peti dan edukacije

Peti dan edukacije. Sve faze implemetacije BIM-a su završene.

Rastasmo se sa našim drugarima iz hiCad-a. Sad rad i samo rad, pa ponovni susret.