Atrij ovlašćeni distributer

d.o.o. „ATRIJ“ Doboj je potpisao Ugovor sa d.o.o. „hiCAD“ Novi sad i postao ovlašćeni prodavac/distributer ArchiCAD-a, ArchiCAD add-ons, Start Edition, Artlantis i AXisVM za područje Republike Srpske.