hiCAD expert seminar, Novi Sad

hiCAD expert seminar, Novi Sad, 10.05.2019. god.
Bili smo i tu. Nastojimo da pratimo trendove i edukujemo se u pravcu novih tehnologija, BIM, ništa drugo. Nastavljamo.